Pellets

Houtpellets worden geproduceerd uit zuiver zaagsel dat strikt wordt gecontroleerd en bijgevolg vrij is van enig bindmiddel of ander additief. Daardoor zijn houtpellets een ecologische, economische en moderne brandstof.

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen (steenkool, gas, mazout,...) is er geen overschrijdende uitstoot van CO2.

De houtpellets mogen enkel verbrand worden in verwarmingstoestellen die voorzien en aangepast zijn voor dit soort brandstof, conform de gebruiksaanwijzing van het verwarmingstoestel.

De pellets zijn gecertificeerd volgens de eisen van het koninklijk besluit van 5 april 2005 waarin de eisen beschreven staan aan dewelke houtpellets die geschikt zijn voor niet-industriƫle verwarlingstoestellen moeten voldoen.

Houtpellets zijn niet geschikt voor menselijke en dierlijke consumptie.

 

Back to top