Bodemverbeteraars

Bodemverbeteraars dienen verwerkt te worden door de bovenlaag van de tuin, in de wortelzone van de planten, zodat planten beter groeien en gezonder zijn. Op deze manier wordt de grondstructuur verbeterd en de bodemvruchtbaarheid wordt verhoogd. Bodemverbeteraars zijn voornamelijk bedoeld om de organische stof in de bodem te verhogen. Verhoging van de organische stof heeft tot gevolg dat de waterhuishouding wordt geoptimaliseerd. Tevens wordt de luchthuishouding verbeterd. Dit heeft tot gevolg dat er een betere wortelontwikkeling tot stand komt. Bodemverbeteraars zijn veenproducten, tuinturf en zwartveen, met toevoeging van compost (groencompost en GFT compost) en gecomposteerde schorscompost. Deze bevat een hoog gehalte organische stof die zorgt dat het bodemleven wordt verrijkt. Een goed bodemleven voorkomt bepaalde bodemziekten, zoals wortelrot.

Back to top